Hyppää sisältöön

Familjerådgivningen i Jakobstadsregionen

Det finns många tillfällen i livet när saken faktiskt blir bättre om man kan tala om det som tynger med någon i förtroende. Vi erbjuder möjlighet till samtal, när

 • du har svårigheter i parrelationen
 • du har problem i familjelivet
 • det gör ont att växa som människa
 • det finns konflikter mellan generationerna
 • du har frågor kring sexualitet och samliv
 • du behöver hjälp i kris och sorg
 • du behöver medling i familjefrågor
 • det finns otrohet
 • du utsatts för psykiskt eller fysisk våld
 • föräldraskap

Du kan komma ensam eller tillsammans med din partner. Ett samtal i förtroende gör det lättare att hitta egna lösningar.

Familjerådgivarna och mottagningssekreteraren har tystnadsplikt och verksamheten är konfidentiell.

Besöken kostar inget för dig.

Det är också möjligt att samtala via videokontakt eller telefon, om du så önskar.

Vi erbjuder också arbetshandledning och föreläsningar.

Vi skakar fortsättningsvis inte hand och kommer inte till mottagningen vid förkylningssymtom.

Under tiden 1.7 - 2.8.2024 har vi semesterstängt. 

Så här kan du boka tid hos oss

 • Per telefon 040 310 0485 säkrast månd -  onsd kl 8.30 - 11.30. Övriga tider kan du lämna meddelande på telefonsvarare eller skicka ett sms. Vår mottagningssekreterare kontaktar dig.
 • Per e-post: jakobstad.familjeradgivning@evl.fi
 • Om du vill kontakta någon av familjerådgivarna direkt skriver du adressen i formen fornamn.efternamn@evl.fi

Du hittar oss på

Storgatan 14 C, 4 vån i Jakobstad

YouTube-video

Vi jobbar här

Tf chef för Familjerådgivningen, Familjerådgivare, Lösningsfokuserad terapeut
Storgatan 14 C vån 4
68600 Jakobstad

Parrelationer, livskriser

Mottagningssekreterare på Familjerådgivningen
Ekonomi- och administrationstjänster Församlingsarbetets specialtjänster
Telefontid må - ons kl 8.30 - 11.30
Familjerådgivare, psykolog
Storgatan 14 C vån 4
68600 Jakobstad

Parrelationer, livskriser, arbetshandledning, medling i familjefrågor

Tf familjerådgivare, Lösningsfokuserad korttidsterapeut
Storgatan 14 C vån 4
68600 Jakobstad

Parrelationer, livskriser

Familjerådgivare, psykoterapeut, handledare för sorgbearbetning, rådgivare för nyfamiljer
Storgatan 14 C 4 vån
68600 Jakobstad

Parrelationer, livskriser, sorgbearbetning, nyfamiljer, arbetshandledning (STOry), medling i familjefrågor

Vår dörr är öppen för alla! Välkommen!