Hyppää sisältöön

Aktuellt

Vi söker ny chef

Familjerådgivningens nuvarande chef Jan-Erik Nyberg går i pension. Ny chef sökes.

Den 31.12. går den nuvarande chefen i pension och tjänsten kommer att lediganslås i höst. Familjerådgivningen upprätthålls genom ett samarbetsavtal mellan den kyrkliga samfälligheten och grannförsamlingarna och kommunerna  i Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Vörå.  

Familjerådgivningen 40 år

Familjerådgivningen i Jakobstadsregionen har sedan 1981 erbjudit stöd till enskilda, par och familjer.

År 2020 besökte 452 personer familjerådgivningen och antalet rådgivningsbesök var 2275. Knappt 20 % av våra klienter har finska som modersmål, många familjer är flerspråkiga. Familjerådgivningens personal består av fyra familjerådgivare (två på deltid) och en mottagningssekreterare (på deltid). 

Under hösten kommer 40-års jubiléet att synas i nejden med bl a utställning, öppet hus.