Hyppää sisältöön

Aktuellt

Vi söker ny chef

Familjerådgivningens nuvarande chef Jan-Erik Nyberg går i pension. Ny chef sökes.

Den 31.12. går den nuvarande chefen i pension och tjänsten kommer att lediganslås i höst. Familjerådgivningen upprätthålls genom ett samarbetsavtal mellan den kyrkliga samfälligheten och grannförsamlingarna och kommunerna  i Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre och Vörå.  

Vi söker en ny

CHEF FÖR FAMILJERÅDGIVNINGEN

till familjerådgivningen i Jakobstadsregionen. Vår personal består av fyra familjerådgivare (två på deltid) och en mottagningssekreterare (på deltid).  Sedan 1981 har familjerådgivningen erbjudit stöd till enskilda, par och familjer. År 2020 besökte 452 personer familjerådgivningen och antalet rådgivningsbesök var 2275. Knappt en av fem klienter har finska som modersmål, många familjer är därtill flerspråkiga.

Familjerådgivningen i Jakobstadsregionen har en stark förankring både i kommunernas socialarbete och i församlingarnas själavårdsarbete. Verksamheten upprätthålls genom ett samarbetsavtal mellan områdets kommuner och den kyrkliga samfälligheten samt grannförsamlingarna Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Vörå.

Du som söker jobbet ska ha en för arbetet lämplig högre högskoleexamen och vara beredd att underkasta dig ett lämplighetstest. Du förbinder dig också att genomgå en av kyrkostyrelsen anordnad specialiseringsutbildning för familjerådgivare ifall du inte har genomgått den tidigare. Kompetenskraven regleras utgående från den instruktion för tjänsten som fastställs av fullmäktige den 30.9.2021. Chefen för familjerådgivningen ska ha utmärkt förmåga att använda svenska i tal och skrift samt god förmåga att använda finska i tal och skrift alternativt god förmåga att använda svenska i tal och skrift samt utmärkt förmåga att använda finska i tal och skrift.   Grundlönen för tjänsten är satt i kravgrupp 602 och är 3 612,86 euro per månad. Prövotiden är 6 månader. Innan tjänsten tillträds ska läkarintyg uppvisas.

Tjänsteinnehavaren ska vara konfirmerad medlem av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Ansökningstiden utgår 4.10.2021. kl. 12.00. Tjänsten tillträds 1.1.2022. Ansökan med cv och intyg riktas till gemensamma kyrkorådet på adressen: Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet, Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 Jakobstad eller per e-post: pedersorenejdens@evl.fi. Märke ”Ansökan chef för familjerådgivningen”. Ansöknings-handlingarna returneras inte.

Mera information om tjänsten fås av chefen för familjerådgivningen Jan-Erik Nyberg 040 310 0486.

Jakobstad 3.9.2021
Gemensamma kyrkorådet
 

Familjerådgivningen i Jakobstadsregionen 40 år

Öppet hus 20.10.2021 kl 15-19 på Storgatan 14 C   

Denna höst firar vi våra 40 år med att hålla dörrarna öppna för ett spontant besök i våra utrymmen. Vi bjuder på ett enkelt jubileumskaffe eller lite aronia-läsk, på väggarna en utställning med fotografen Börje Sandviks stämningsfulla bilder av familjeliv på 50 och 60-talet, och på bordet en utställning med böcker kring parrelations och familjefrågor. På TV-skärmen rullar en liten historik som du kan stanna upp och se på om det intresserar. Framför allt vill vi skapa ett tillfälle till spontana möten med gamla eller nya bekanta.  

Vi ser fram emot ert besök!  
  
Personalen och direktionen för Familjerådgivningen