Hyppää sisältöön

Vi söker en

CHEF FÖR FAMILJERÅDGIVNINGEN

till familjerådgivningen i Jakobstadsregionen. Familjerådgivningens personal består av en chef, tre familjerådgivare och en mottagningssekreterare. Chefen arbetar ca 80 % i klientarbete och 20 % administrativt. Sedan 1981 har familjerådgivningen erbjudit stöd till enskilda, par och familjer. Familjerådgivningen betjänar på svenska, finska och engelska. Majoriteten av klienterna är svenskspråkiga.

Familjerådgivningen i Jakobstadsregionen har en stark förankring både i kommunernas socialarbete och i församlingarnas själavårdsarbete. Verksamheten upprätthålls genom ett samarbetsavtal mellan områdets kommuner och den kyrkliga samfälligheten samt grannförsamlingarna Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Vörå.

Du som söker jobbet ska ha en för arbetet lämplig högre högskoleexamen och vara beredd att genomgå ett lämplighetstest. Du förbinder dig också att genomgå en av kyrkostyrelsen anordnad specialiseringsutbildning för familjerådgivare. Kompetenskraven regleras utgående från den instruktion för tjänsten som fastställts av fullmäktige 30.9.2021. 

Chefen för familjerådgivningen ska ha utmärkt förmåga att använda svenska i tal och skrift samt god förmåga att använda finska i tal och skrift alternativt god förmåga att använda svenska i tal och skrift samt utmärkt förmåga att använda finska i tal och skrift. 

Grundlön för tjänsten är satt i kravgrupp 602 enl KyrkTAK. Prövotiden är 6 månader. Innan tjänsten tillträds ska läkarintyg uppvisas.

Tjänsteinnehavaren ska vara konfirmerad medlem av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Ansökningstiden utgår 26.9.2022 kl. 12.00. Tjänsten tillträds 1.12.2022 eller enligt överenskommelse. Ansökan med cv riktas till gemensamma kyrkorådet på adressen: Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet, Ebba Braheesplanaden 2, 68600 Jakobstad eller per e-post: pedersorenejdens@evl.fi. Märke ”Ansökan chef för familjerådgivningen”. Ansökningshandlingarna returneras inte.

Mera information om tjänsten fås från familjerådgivningen 040 310 0485 eller förvaltningsdirektör Diana Söderbacka.

Jakobstad 25.8.2022
Gemensamma kyrkorådet