INFORMATION OM FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET

(uppdaterade 19.11.2020)


Vi följer kontinuerligt med centrala direktiv och uppdaterar informationen vid behov. Observera att alla församlingens lokaler har ett eget maximiantal personer som kan vistas i dem.  

För att skydda andra

 • håller vi avstånd,
 • deltar inte i tillställningar om vi uppvisar symptom,
 • följer de begränsningar som finns för det antal som får tas in i en lokal,
 • vi hostar i armvecket eller en näsduk, använder ansiktsskydd där myndigheterna rekommenderar det
 • är noga med handhygienen.

I församlingen vill vi fortsättningsvis skydda de av våra medmänniskor som är särskilt utsatta för risker som coronaviruset medför.

Ta gärna kontakt med församlingens anställda, som finns till för er. Ta i första hand kontakt via telefon eller mail. Kontaktuppgifter finns på församlingarnas webbsidor, där även uppdateringar införs kontinuerligt.
Här ser du hur olika verksamhetsformer påverkas tills vidare.

Gudstjänstlivet

Totalantalet närvarande vid gudstjänsterna beror på möjligheterna att trygga säkerhetsavstånden. Varje kyrka har därför ett maxantal som kan vara närvarande. Det påverkar bl.a. hur tätt man sitter och hur nära man kommer varandra när man kommer in och går ut. Den som eventuellt bär på symptom skall inte delta. När man kommer till och lämnar kyrkan skall man sprita händerna.

Jordfästningar

Totalantalet närvarande får vara anpassat enligt kyrkans/kapellets storlek (se ovan).

Minnesstunder

Minnesstunder kan ordnas i församlingens lokaler. Därför gäller restriktionerna för maximiantal deltagare. 
Minnesdelen kan också hållas genast efter jordfästningsakten i kyrkan eller kapellet. 

Dop

Dop förrättas i församlingens lokaler. Antalet närvarande bestäms av lokalens storlek eftersom säkerhetsavstånd och hygienbestämmelserna måste beaktas.
Dop i hemmet förrättas ännu inte.
Dopkaffen kan ordnas i församlingens lokaler. 

Vigslar

Vigslar förrättas i församlingens lokaler. Antalet närvarande bestäms av lokalens storlek eftersom säkerhetsavstånd och hygienbestämmelserna måste beaktas.
Bröllopsfesten är privat och gällande begränsningar för privata tillställningar gäller.

Grupper

Följ med annonseringen om vilka grupper som hålls.
Skriftskolgrupper hålls. Närmare information ges direkt till skriftskolgrupperna.
Musikverksamheten kan till viss del omformas eftersom det visat sig att sång kan sprida smitta i större utsträckning.

Övriga samlingar

Följ med i församlingarnas annonsering och informationen på webbsidorna om vilken verksamhet som ordnas

Diakonin

Diakonins mottagningsverksamhet sker i första hand via telefon- och e-post.

Kanslierna

Gravkontoret och församlingskanslierna ta i första hand kontakt via telefon eller e-post. 


 


Förvaltningsdirektör Diana Söderbacka

Kyrkoherdarna

***************

Anvisningar för dem som deltar i församlingens verksamhet

Var och en kan påverka spridningen av coronavirusepidemin. Därför:

 • Delta inte gudstjänsten eller andra samlingar i församlingen om du har även lindriga förkylningssymptom.
 • Delta inte gudstjänsten eller andra samlingar i församlingen om du under de två senaste veckorna har kommit hem från en utlandsresa.
 • Ta hellre del av gudstjänster och andakter via radio, tv och webb (länk)
 • Du behöver inte vara ensam med din oro och dina frågor. Ta kontakt med församlingen eller Kyrkans samtalstjänst (länk)
 • Håll kontakt med dina vänner.

Ring oss gärna och kolla tid, då undviker vi att det blir många på samma gång.

 

Ämbetsbetyg och släktutredningar

Kustens och Ålands centralregister (fr.o.m 6.11.2020). Ytterdörrarna är stängda i Vasa under november månad. 

Kundbetjäningen på servicepunkterna är öppen vardagar 9-15. Vi har personalmöte varje torsdag kl 9-10.15. Onsdagen 25.11 har vi utbildning kl 9-10 och då är servicepunkten stängd.

Besök sker mot tidsbeställning genom att ringa nummer 0403100490 (Jakobstad),  0408687189 (Vasa) och komma överens och boka tid för besöket. Besök sker inte vid förkylning eller liknande symptom och avstånd skall hållas.

Vi använder ansiktsmask på verksamhetspunkterna.

Centralregistret sköter kyrkböckerna och utfärdar bevis ur dem.

 • Centralregistrets verksamhetspunkt i Jakobstad  finns strax utanför centrum på Ebba Brahe esplanaden 2. Personalen betjänar dig varje vardag kl. 9-15.
 • Centralregistrets verksamhetspunkt i Vasa finns i Vasa Kyrkliga samfällighets utrymmen på Skolhusgatan 26-28. Personalen betjänar dig varje vardag kl. 9-15.
 • Församlingar som hör till Kustens och Ålands centralregister är: Bergö, Jakobstads svenska,  Korsholms svenska, Korsnäs, Kristinestads svenska, Kristiinankaupungin suomalainen, Kronoby, Kvevlax, Larsmo, Malax, Nykarleby, Petalax, Pietarsaaren suomalainen, Replot och Solf, Vasa svenska och Vörå församlingar
 • OBS! Ämbetsbetyg och släktutredningar för Korsholms svenska, Kristinestads svenska, Kristiinankaupungin suomalainen och Replot församlingar beställs ännu via församlingen.

Till centralregistret kan du vända dig om du behöver


Du når centralregistret i Jakobstad på tfn 0403 100 490 eller crkr@evl.fi

Du når centralregistret i Vasa på tfn 0408 687 189 eller crkr@evl.fi

Beställ ämbetsbevis på nätet

*********

Kungörelse om gamla gravar på Esse begravningsplats avdelning 3

Läsa mera här