Församlingsvalet

I november 2018 valdes nya beslutsfattare till församlingen för en fyraårsperiod. De förtroendevalda bestämmer vilka linjedragningar som görs och vad pengarna används till. De förtroendevalda väljer också representater till kyrkomötet. Kyrkmötesdelegaterna besluter i sin tur om gemensamma frågor i kyrkan. I början av den nya mandatperioden som inleds i januari 2019 väljs bl.a. gemensamt kyrkoråd och olika direktioner och arbetsgrupper.