INFORMATION OM FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET

(uppdaterade 9.12.2020)


Vi följer kontinuerligt med centrala direktiv och uppdaterar informationen vid behov. Observera att alla församlingens lokaler har ett eget maximiantal personer som kan vistas i dem.  

För att skydda andra

 • håller vi avstånd,
 • deltar inte i tillställningar om vi uppvisar symptom,
 • följer de begränsningar som finns för det antal som får tas in i en lokal,
 • vi hostar i armvecket eller en näsduk, använder ansiktsskydd där myndigheterna rekommenderar det
 • är noga med handhygienen.

I församlingen vill vi fortsättningsvis skydda de av våra medmänniskor som är särskilt utsatta för risker som coronaviruset medför.

Ta gärna kontakt med församlingens anställda, som finns till för er. Ta i första hand kontakt via telefon eller mail. Kontaktuppgifter finns på församlingarnas webbsidor, där även uppdateringar om verksamheten införs kontinuerligt.

 

***************

Anvisningar för dem som deltar i församlingens verksamhet

Var och en kan påverka spridningen av coronavirusepidemin. Därför:

 • Delta inte gudstjänsten eller andra samlingar i församlingen om du har även lindriga förkylningssymptom.
 • Delta inte gudstjänsten eller andra samlingar i församlingen om du under de två senaste veckorna har kommit hem från en utlandsresa.
 • Ta hellre del av gudstjänster och andakter via radio, tv och webb (länk)
 • Du behöver inte vara ensam med din oro och dina frågor. Ta kontakt med församlingen eller Kyrkans samtalstjänst (länk)
 • Håll kontakt med dina vänner.

Ring oss gärna och kolla tid, då undviker vi att det blir många på samma gång.

 

Ämbetsbetyg och släktutredningar

Kustens och Ålands centralregister (fr.o.m 1.12.2020). Ytterdörrarna är stängda i Vasa under december månad. 

Kundbetjäningen på servicepunkterna är öppen vardagar 9-15. Vi har personalmöte varje torsdag kl 9-10.15. 

Besök sker mot tidsbeställning genom att ringa nummer 0403100490 (Jakobstad),  0408687189 (Vasa), 0408687190(Borgå) och komma överens och boka tid för besöket. Besök sker inte vid förkylning eller liknande symptom och avstånd skall hållas.

Vi använder ansiktsmask på verksamhetspunkterna.

Centralregistret sköter kyrkböckerna och utfärdar bevis ur dem.

 • Centralregistrets verksamhetspunkt i Jakobstad  finns strax utanför centrum på Ebba Brahe esplanaden 2. Personalen betjänar dig varje vardag kl. 9-15.
 • Centralregistrets verksamhetspunkt i Vasa finns i Vasa Kyrkliga samfällighets utrymmen på Skolhusgatan 26-28. Personalen betjänar dig varje vardag kl. 9-15.
 • Centralregistrets servicepunkt i Borgå finns i Borgå kyrkliga samfällighets utrymmen på Lundagatan 5. Personlaen betjänar dig varje vardag kl 9-13. 
 • Församlingar som hör till Kustens och Ålands centralregister är: Agricola svenska, Bergö, Borgå svenska domkyrko-, Jakobstads svenska,  Korsholms svenska, Korsnäs, Kristinestads svenska, Kristiinankaupungin suomalainen, Kronoby, Kvevlax, Larsmo, Malax, Nykarleby, Petalax, Pietarsaaren suomalainen, Replot, Sibbo svenska, Solf, Vasa svenska och Vörå församlingar
 • OBS! Ämbetsbetyg och släktutredningar för Korsholms svenska, Kristiinankaupungin suomalainen, Replot  och Sibbo svenska församlingar beställs ännu via församlingen.

Till centralregistret kan du vända dig om du behöver


Du når centralregistret i Jakobstad på tfn 0403 100 490 eller crkr@evl.fi

Du når centralregistret i Vasa på tfn 0408 687 189 eller crkr@evl.fi

Du når centralregistret i Borgå på tfn 0408 687 190 eller crkr@evl.fi

Beställ ämbetsbevis på nätet

*********

Kungörelse om gamla gravar på Esse begravningsplats avdelning 3

Läsa mera här