Anvisningar för utrymmesanvändning under coronapandemin

Den rådande pandemin påverkar fortsättningsvis den kyrkliga samfällighetens och församlingarnas verksamhet. I vår verksamhet håller vi avstånd till varandra, använder munskydd, värnar om god handhygien och deltar inte om vi har förkylningssymptom. Fortsättningsvis gäller också andra försiktighetsåtgärder t.ex. att vi prioriterar städning och rengöring av de lokaler vi använder. Utifrån en utvärdering av våra lokaler har vi gjort en bedömning att man tryggt kan samlas enligt följande maxantal:

Följande maximala besökarantal gäller därför för kyrkliga samfällighetens lokaler.


Esse kyrka 120 personer
Jakobstads kyrka 120 personer
Pedersöre kyrka 250 personer
Purmo kyrka 110 personer
Johanneskapellet 50 personer

Jakobstads Församlingscentrum
Jakob 70 personer
Pietari 70 personer
Andreas 30 personer
Serveringssalen 70 personer
Filippos 9 personer
Auditoriet 20 personer
Martha 10 personer
Elisabeth 3 personer
Maria 8 personer
Immanuel kapellet 10 personer
Ungdomsutrymme 20 personer

Kyrkostrands församlingshem
Stora salen 70 personer
Lilla salen 30 personer
Serveringssalen 40 personer

Esse församlingshem
Achreniussalen 70 personer
Fyren 20 personer fördelat i båda rummen

Purmo kyrkhem 
Salen 40 personer (orsak trång tambur)

Bennäs kyrkhem 
Salen 40 personer

Esse kapell 10 personer

Purmo kapell 7 personer