Anvisningar för utrymmesanvändning under coronapandemin

Den rådande pandemin påverkar fortsättningsvis den kyrkliga samfällighetens och församlingarnas verksamhet. I vår verksamhet håller vi avstånd till varandra, använder munskydd, värnar om god handhygien och deltar inte om vi har förkylningssymptom. Fortsättningsvis gäller också andra försiktighetsåtgärder t.ex. att vi prioriterar städning och rengöring av de lokaler vi använder. Utifrån en utvärdering av våra lokaler har vi gjort en bedömning att man tryggt kan samlas enligt följande maxantal:

Följande maximala besökarantal gäller därför för kyrkliga samfällighetens kyrkor vid gudstjänster och förrättningar.

Under tiden 20.12.2021-19.1.2022 kan en tredjedel av kyrkornas normala kapacitet användas:

Jakobstads kyrka 140 personer

Pedersöre kyrka 240 personer

Esse kyrka 150 personer

Purmo kyrka 120 personer

Johanneskapellet 50 personer

Pedersörenejdens församlingar
Vasavägen 116
68600  Jakobstad

Måndagar kl. 8.30-12: öppet i Kyrkostrands församlingshem. Vasavägen 116, 68600 Jakobstad
Onsdagar kl. 8.30-12: öppet i Esse församlingshem. Essevägen 254, 68620 Esse
Fredagar kl. 8.30-12: öppet i Kyrkostrands församlingshem. Vasavägen 116, 68600 Jakobstad.

Pedersöre församling