Anvisningar för utrymmesanvändning under undantagsförhållanden på grund av coronaviruset

Från och med 1.9.2020 kan över 50 personer delta i en gudstjänst, förutsatt att myndigheternas anvisningar säkra evenemang iakttas. Antalet personer ställs i relation till säkerhetsavståndet på 1–2 meter så att antalet lämpar sig för utrymmet. Det maximala antalet deltagare är 500 personer. (Biskoparnas anvisning 19.5.2020)

 

Följande maximala besökarantal gäller för kyrkliga samfällighetens lokaler:

Esse kyrka 80 personer

Jakobstads kyrka 90 personer (då nattvard firas maxantal 70 personer).

Pedersöre kyrka 180 personer

Purmo kyrka 70 personer

Johanneskapellet 50 personer


Jakobstads Församlingscentrum
Jakob 60 personer
Pietari 50 personer
Andreas 30 personer
Serveringssalen 60 personer
Filippos 9 personer
Auditoriet 15 personer
Martha 9 personer
Elisabeth 3 personer
Maria 8 personer
Immanuel kapellet 10 personer
Ungdomsutrymme 10 personer


Kyrkostrands församlingshem
Stora salen 50 personer
Lilla salen 30 personer
Serveringssalen 30 personer

Esse församlingshem
Achreniussalen 50 personer
Fyren 15 personer fördelat i båda utrymmena
Arken 10 personer

Purmo kyrkhem 
Max 30 personer (orsak trång tambur)

Bennäs kyrkhem 
Dagklubbsutrymmet max 10 personer
Salen max 30 personer

Esse kapell 10 personer

Purmo kapell 7 personer
 

Tag kontakt

Församlingskansli
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad