Gravskötsel

 

De anhöriga ansvarar för gravens skötsel. Mot en viss avgift kan gravens skötsel överlåtas på samfälligheten. Skötselavtal kan göras på gravkontoret för 1, 5 eller 10 år.

Prisuppgifter fås från gravkontoret.

Skötselpriser fr.o.m. 1.3.2019

Här kan ni begära offert på gravskötsel. Klicka på länken och fyll i frågefornuläret 
Begonia
Begonia
Chef för begravningsväsendet
Ekonomi- och administrationstjänster Begravningstjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad
byråsekreterare
Begravningstjänster