Jordfästning             

Jordfästningen förrättas i enlighet med kyrkohandboken. Formulär för jordfästning och begravningsgudstjänst (som är ett alternativ) finns som bilaga till psalmboken. Med prästen och kantorn kommer man överens om hur jordfästningen skall genomföras, vilka psalmer man vill sjunga och annan sång och musik som eventuellt skall framföras under jordfästningen. En jordfästning är ett tillfälle med gudstjänstkaraktär och detta förutsätter att musiken motsvarar de krav som följer härav.

Församlingarna sköter om att det finns blommor på altaret. Om de anhöriga önskar utsmycka kyrkan eller kapellet med mera blommor ansvarar de själva för dessa. Meddela kyrkvaktmästaren eller gravkontoret på förhand.

 

Jordfästning i kyrkan

Vid jordfästningen följs vanligen följande ordning:

  1. Kistan bärs in i kyrkan (med fotändan före). Ifall kistan placeras i kyrkan före jordfästningen, bör detta ske ca 20 minuter före jordfästningen inleds. Kistan kan också bäras in när klockringningen börjar.
  2. Kistan placeras i koret med huvudändan mot altaret
  3. Vanligtvis börjar jordfästningen med preludium (sorgmusik). Därefter följer psalm, bibelläsning, griftetal, jordfästning (tre skovlar sand), bön, välsignelsen och slutpsalm.
  4. Om de anhöriga önskar extra musik- eller sångprogram bör man komma överens om detta med präst och kantor.
  5. Blommorna läggs ner vid kistan. De närmast anhöriga lägger ner sina buketter först. Det kan också förekomma att de anhöriga önskar att blommorna nedläggs före jordfästningsakten eller att blommorna nedläggs först vid graven.
  6. Ytterkläderna tas på och blommorna hämtas (den som lade ner sina blommor sist hämtar dem först osv.) för att föras till graven.
  7. Kantorn spelar postludium när kistan bärs ut ur kyrkan. Kantorn börjar spela när bärarna ställer sig bredvid kistan. Bärarna har ytterkläderna på. Eventuella huvudbonader sätts på och kistan bärs ut med fotändan före. Genast efter kistan går de närmast anhöriga och efter dem övriga begravningsgäster

 

Jordfästning i Johanneskapellet

Vid jordfästning i Johanneskapellet förs kistan in i kapellet av vaktmästaren ca 30 min. före jordfästningen börjar. I övrigt tillämpas samma ordning som vid jordfästning i kyrkan.