Aktuellt i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet

Till nyhetslistan

Kallelse till gemensamma kyrkofullmäktiges möte 16.5.2024

Gemensamma kyrkofullmäktige för Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet sammanträder i Jakobstads Församlingscenter, Ebba Brahe esplanaden 2, Jakobstad, torsdagen den 16 maj 2024 kl. 19.00.

Kallelsen med ärendeförteckningen hittar du på sidan beslutsfattande - Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet (pedersorenejdensforsamlingar.fi)

Diana Söderbacka
Diana Söderbacka
Förvaltningsdirektör
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

Till mig kan ni vända er i frågor som bl.a. gäller beslut i gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige, ekonomi, personal.

Roger Eriksson
Gemensamma kyrkofullmäktiges ordförande

8.5.2024 13.00