Esse församling


försäljare, medlem i församlingsrådet och diakonikommissionen
byggnadsarbetare, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

församlingspastor, deltid
Essevägen 254
68820 ESSE


medlem i missionsrådet
medlem i församlingsrådet


medlem i missionsrådet
klasslärare, medlem i församlingsrådet

ersättare i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige

Sågarbetare, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige
bankfunktionär, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige och kyrkorådet
merkonom, medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige

barnledare, tjänstledig
Essevägen 254
68820 ESSE
medlem i missionsrådet

pensionär, medlem i församlingsrådet
Församlingssekreterare
Essevägen 254
68820 Esse

På kansliet tisdagar och fredagar kl. 9-12. Telefontid torsdagar kl. 9-12.


medlem i diakonikommissionen


medlem i församlingsrådet
medlem i missionsrådet
pensionerad lågstadielärare, medlem i diakonikommissionen
medlem i församlingsrådet och diakonikommissionen
produktionsplanerare, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige
medlem i gemensamma kyrkofullmäktige
medlem i församlingsrådet
maskinförare, medlem i församlingsrådet

företagare, medlem i missionsrådet

ämneslärare, medlem i församlingsrådet

pensionerad barnledare