Esse församling


försäljare, medlem i församlingsrådet
byggnadsarbetare, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

medlem i diakonidirektionen
pensionär, medlem i diakonidirektionen
församlingspastor, deltid
Essevägen 254
68820 ESSE
medlem i diakonidirektionen


medlem i missionsrådet
medlem i församlingsrådet

medlem i diakonidirektionen

medlem i missionsrådet
klasslärare, medlem i församlingsrådet

ersättare i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige

Sågarbetare, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige
bankfunktionär, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige och kyrkorådet
merkonom, medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige

barnledare, tjänstledig
Essevägen 254
68820 ESSE
medlem i missionsrådet

pensionär, medlem i församlingsrådet
Församlingssekreterare
Essevägen 254
68820 Esse

På kansliet tisdagar och fredagar kl. 9-12. Telefontid torsdagar kl. 9-12.


medlem i diakonidirektionen


medlem i församlingsrådet
medlem i missionsrådet
pensionerad lågstadielärare, medlem i diakonidirektionen
medlem i församlingsrådet
produktionsplanerare, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige
medlem i gemensamma kyrkofullmäktige
medlem i församlingsrådet
maskinförare, medlem i församlingsrådet

företagare, medlem i missionsrådet

ämneslärare, medlem i församlingsrådet

pensionerad barnledare