Till nyhetslistan

Vår faktureringsadress ändrar från och med 11.10.2021

Fakturamottagare: Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet

Nätfakturaadress: 003702092594

Uppgifter som ändras i nätfakturaadressen
Nätfakturaoperatör: CGI 
Förmedlarkod: 003703575029

 

Faktureringsadress:

Kyrkans servicecentral/
Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet
003702092594
PL 5018
02066 DOCUSCAN
 

4.10.2021 18.30