Aktuellt i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet

Till nyhetslistan

Församlingssamgång 1.1.2020

10.1.2020 09.47

Esse församling, Pedersöre församling och Purmo församling dras in den
31 december 2019 och den 1 januari 2020 grundas en församling som får
namnet Pedersöre församling, vars område är Pedersöre kommuns område.
Den nya svenska församlingen hör till Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet. Kaj Granlund är kyrkoherde i den nya församlingen.