Aktuellt i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet

Till nyhetslistan

Protokoll från gemensamma kyrkorådets möte 16.5.2024

Utdrag ur protokollet över ärenden med rätt att begära omprövning har publicerats på kyrkliga samfällighetens webbplats i enlighet med kyrkolagen 10 kapitlet 23 § och 12 kapitlet 5 §.

Besluten finns publicerade här.

Diana Söderbacka
Diana Söderbacka
Förvaltningsdirektör
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

Till mig kan ni vända er i frågor som bl.a. gäller beslut i gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige, ekonomi, personal.

30.5.2024 16.03