Aktuellt i kyrkliga samfälligheten

Till nyhetslistan

Gemensamma kyrkorådets protokoll 31.8.2023

Utdrag ur protokollet över ärenden med rätt att begära omprövning har publicerats på kyrkliga samfällighetens webbplats i enlighet med kyrkolagen 10 kapitlet 23 § och 12 kapitlet 5 §.

Protokollet hålls offentligt tillgängligt på kyrkliga samfällighetens webbplats under tiden 11.9.2023 - 2.10.2023.

Anslagits på kyrkliga samfällighetens webbplats 8.9.2023

Besluten kan läsas på den här webbsidan Gemensamma kyrkorådets protokoll - Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet (pedersorenejdensforsamlingar.fi)

Diana Söderbacka
Diana Söderbacka
Förvaltningsdirektör
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

Till mig kan ni vända er i frågor som bl.a. gäller beslut i gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige, ekonomi, personal.

8.9.2023 11.19