Till nyhetslistan

Medlemmar i gemensamma kyrkorådet 2023-2024

Gemensamma kyrkofullmäkige valde 9.2.2023 nytt gemensamt kyrkoråd för perioden 2023-2024

Ordinarie medlemmar och deras suppleanter inom parentes

Tom Smeds (Monica Häyry-Korin)
Cecilia Åminne (Gunilla Nybäck)
Bjarne Kull (Bjarne Strengell)
Gun Enqvist (Niklas Storbacka)
Pentti Silvennoinen (Antero Varila)
Kari Koskela (Vesa Suvanto)
Pirkko Hautamäki (Riitta Pehkonen)
Ove Snellman (Anders Södö)
Fredrik Djupsjöbacka (Mats Källman)
Sara Lassfolk (Carola Löf)
Susanne Gunell (Ann-Marie Lillmåns)

Tom Smeds valdes till viceordförande.

Domkapitlet i Borgå stift har utsett kyrkoherde Lotta Endtbacka till ordförande för gemensamma kyrkorådet för perioden 2023-2024. 

13.2.2023 11.40