Till nyhetslistan

Gemensamma kyrkofullmäktige

Gemensamma kyrkofullmäktige sammanträder 9.2.2023 kl 19.00. Den egentliga kallelsen sätts upp på samfällighetens anslagstavla i Jakobstads Församlingscentrum. De förtroendevalda i gemensamma kyrkofullmäktige får också kallelsen per e-post.

Diana Söderbacka
Diana Söderbacka
Förvaltningsdirektör
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

Till mig kan ni vända er i frågor som bl.a. gäller beslut i gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige, ekonomi, personal.

27.1.2023 13.43