Till nyhetslistan

Gemensamma kyrkofullmäktige sammanträder 14.12.2023

Gemensamma kyrkofullmäktige sammanträder 14.12.2023 kl 19.00.

Kallelsen med ärendeförteckning sätts upp på hemsidan 5.12.2023.

De förtroendevalda i gemensamma kyrkofullmäktige får också kallelsen per e-post.

Diana Söderbacka
Diana Söderbacka
Förvaltningsdirektör
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad

Till mig kan ni vända er i frågor som bl.a. gäller beslut i gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige, ekonomi, personal.

9.11.2023 10.59