Aktuellt i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet

Till nyhetslistan

Snäppet svalare

Vi är med i energisparkampanjen Snäppet svalare – Astetta alemmas

Texten snäppet svalare

Snäppet svalare

Vår målsättning är att sänka temperaturen med en grad i våra lokaler under den kalla årstiden. 

Vi uppmanar också var och en att tänka över sin energiförbrukning både på jobbet och hemma. 

Snäppet svalare är en samarbetskampanj mellan Motiva, Energimyndigheten, arbets- och näringsministeriet, statsrådets kansli, miljöministeriet och Sitra.
 

Få flera tips på hur du kan spara energi på kampanjens webbplats Astetta Alemmas

10.10.2022 10.33