Purmo församling


medlem i församlingsrådet

medlem i Pedersörenejdens gemensamma kyrkofullmäktige och i församlingsrådet i Purmo

medlem i församlingsrådet
T.f. Diakon
Aspegrensvägen 2
68930 Purmo

Diakonimottagning onsdagar kl. 12-14 i prästgården.


medlem i församlingsrådetmedlem i Pedersörenejdens gemensamma kyrkofullmäktige

medlem i församlingsrådet
suppleant i församlingsrådet

medlem i församlingsrådet

medlem i Pedersörenejdens gemensamma kyrkofullmäktige


Barnledare
Aspegrensvägen 2
68930 Purmo

Barn- och Ungdomsarbetsledare, vakant

tf barn- och ungdomsarbetsledare
Aspegrensvägen 2
68930 Purmo

medlem i församlingsrådet

medlem i församlingsrådet