Gravkontor

På gravkontoret finns kartor över de fyra gravgårdar som sköts av kyrkliga samfälligheten. Här förs ett register över alla som är begravda på dessa gravgårdar. Ur registret framgår bl.a. den avlidnas personuppgifter, gravplatsen, gravdjup och datum för gravläggningen.

Gravkontorets och gravgårdens personal tar hand om en del av förberedelserna inför en gravläggning. Anhöriga kan välja en ny grav eller så väljs en ledig plats i en tidigare inlöst familjegrav för gravläggningen. Personalen ansvarar för att graven öppnas före begravningen och fylls efteråt.

Anhöriga får gärna komma på besök till gravkontoret, men man kan också ta kontakt per telefon.

På gravkontoret kan gravskötsel beställas. Det går bra att beställa per telefon eller e-post.

Chef för begravningsväsendet, tel. 0403100 403.

Kanslisekreterare
Ekonomi- och administrationstjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad
Chef för begravningsväsendet
Ekonomi- och administrationstjänster Begravningstjänster
Ebba Brahe esplanaden 2
68600 Jakobstad