På församlingarnas anslagstavlor finns ett tillkännagivande om när gemensamma kyrkorådets protokoll är framlagt till påseende i samfällighetens ekonomikontor i Jakobstads församlingscentrum, Ebba Brahe esplanaden 2, Jakobstad.

Mera information om gemensamma kyrkorådets beslut fås av förvaltningsdirektör Diana Söderbacka, tel. 040 3100 401, e-post: diana.soderbacka@evl.fi.

 

Här publiceras sammandrag av gemensamma kyrkorådets beslut. Protokollen i sin helhet finns att läsa på ekonomikontoret i Jakobstads församlingscentrum, Ebba Brahe esplanaden 2.

Beslut 27.8.2015

Beslut 23.6.2015