Budget och verksamhetsplan

För varje räkenskapsår skall senast i december nästföregående år antas en budget för den kyrkliga samfälligheten. I samband med att budgeten godkänns skall kyrkofullmäktige dessutom godkänna en verksamhets- och ekonomiplan som gäller för minst tre år. Budgetåret är verksamhets- och ekonomiplanens första år. I budgeten och i verksamhets- och ekonomiplanen godkänns målen för församlingarnas verksamhet och ekonomi. Budgeten samt verksamhets- och ekonomiplanen skall göras upp så att förutsättningarna för skötseln av församlingarnas uppgifter tryggas.

Budget och verksamhetsplan för åren 2020-2022

Budget och verksamhetsplan för åren 2019-2021

Budget och verksamhetsplan för åren 2018-2020

Budget och verksamhetsplan för åren 2017-2019

Budget och verksamhetsplan för åren 2016-2018

Budget och verksamhetsplan för åren 2015-2017