Öppethållningstider och telefonnummer

 

Församlingskanslier

Jakobstads svenska församling, Jakobstads församlingscentrum, Ebba Brahe esplanaden 2

Församlingskansliet öppet: må-ti, to-fre kl. 10-15, on 12-15.

Tel. 0403 100 410.

Jakobstads finska församling, Jakobstads församlingscentrum, Ebba Brahe esplanaden 2

Församlingskansliet öppet: må, ti, to, fre kl. 9-14, ons kl. 11-16.

Tel. 0403 100 430

Pedersöre församling, Kyrkostrands församlingshem

Församlingskansliet öppet: må-fre kl. 9-13, ej torsdagar.

Tel. 0403 100 440.

Esse församling, Esse församlingshem, Essevägen 254

Församlingskansliet öppet: ti och fre kl. 9-12.

Tel. 0403 100 450.

Purmo församling, Prästgården, Aspegrensvägen 2

Församlingskansliet öppet: må kl. 9-12 och on kl. 10-12.

Tel. 0403 100 460.

 

Gravkontoret

Öppet må-fre kl. 9 - 15, tel. 0403 100 404, 0403 100 403 eller 0403 100 400 (växel)

 

Centralregistret

Jakobstads församlingscentrum, Ebba Brahe esplanaden 2

Öppet må-fre kl. 9-16

Tel. 0403 100 490

 

Församlingshem och kyrkhem

Jakobstads församlingscenter, Ebba Brahe esplanaden 2, tel. köket 0403 100 480, husmor Maarit Sauna-Aho. I lilla salen finns plats för ca 50 personer (sittplatser vid bord) och i stora salen finns 150 sittplatser. Om båda salarna används finns plats för 250 personer.

Kyrkostrands församlingshem, husmor Britt-Mari Härmälä tel. köket 0403 100 482.

Esse församlingshem, husmor Barbro Cederberg tel. 0403 100 458

Purmo kyrkhem, husmor Carina Häggblad-Åman, tel. 0403 100 465

Bennäs kyrkhem (max 100 sittplatser), kontakta ledande husmor Maarit Sauna-aho tel. 0403 100 409. 

 

Begravningsplatser

Jakobstads gravgård, tel.                       0403 100 472

Pedersöre gravgård, tel.                        0403 100 475

Esse gravgård, tel.                                   0403 100 457

Purmo gravgård, tel.                               0403 100 466