Kremering

Vid kremering lämnas kistan i kyrkan/kapellet efter jordfästningen. Blommorna kan föras till graven där urnan senare skall läggas ner. Begravningsentreprenören transporterar kistan till krematoriet i Vasa eller Seinäjoki.

När urnan har överlämnats från krematoriet, läggs den i graven oftast i närvaro av de närmast anhöriga,  som kommer överens om urnanedläggelsen med gravkontoret. Vid behov kan präst och/eller någon av begravningsplatsens anställda närvara. I bilagan till psalmboken finns ett formulär som kan användas vid detta tillfälle.