Bärare

Det behövs 4-6 bärare. Nära anhöriga är självskrivna bärare. De närmaste bär vid kistans huvudända. Arbetskamrater och nära vänner kan också kallas till bärare. Begravningsbyrån kan vid behov ordna bärare.

För bärarna känns det tryggare om de på förhand kommit överens om platserna runt kistan och även besökt graven.