Gravplats och gravgrävning

Gravplats och gravgrävning ordnas på gravkontoret (Jakobstads församlingscenter, Ebba Brahe esplanaden 2), som har hand om Jakobstad, Pedersöre, Esse och Purmo begravningsplatser.

Användningsrätten till en gravplats kan inlösas för 50 år. Anhöriga kan återinlösa rätten till graven, när tiden håller på att gå ut.

Nya lediga kistgravplatser finns på kyrkliga samfällighetens samtliga fyra begravningsplatser. På Jakobstads begravningsplats finns särskilda urnegravar och på Pedersöre begravningsplats finns en urnelund. Uppgifter om lediga gravar och gravarnas pris erhålls från gravkontoret. En frontmans jämte makas gravplats är avgiftsfri. Om man önskar använda en släktgrav som blivit inlöst tidigare, meddelas detta till gravkontoret. En urna kan också nedläggas i en kistgrav.

Om de anhöriga så önskar, skaffas granris mot en liten ersättning och sätts på gravens botten samt under plankorna runt graven. Om de anhöriga själva hämtar granriset till graven tas ingen avgift.

När gravplatsen är vald informerar gravkontoret begravningsplatsens personal och gravgrävaren.

När en gravrätt inlöses skall en gravrättsinnehavare bestämmas. I gravregistret skall finnas uppgifter om gravrättsinnehavare och eftersom gravrätten är i kraft 50 år bör anhöriga meddela till gravkontoret om graven får ny gravrättsinnehavare. Den som innehar en gravrätt företräder dem som får gravsättas i graven samt för talan i frågor som gäller graven så som föreskrivs i begravningslagen och kyrkolagen. Gravkontoret ger gärna närmare information.