AVGIFTER OCH HYROR 1.4.2018

Hyra faktureras utomstående för användning av kyrkliga samfällighetens utrymmen.

 

Undantag och preciseringar:

Ingen hyra faktureras, när minnesstund hålls i kyrkliga samfällighetens utrymmen om den avlidna tillhör ev. luth. kyrkan. För kökspersonalens arbetstimmar debiteras ersättning. Om fastighetens dukar används faktureras en avgift för duktvätt. Hyra för kök tillämpas då endast köket hyrs, om man hyr t.ex. en sal ingår användning av köket i hyran för salen.

Pentryavgift faktureras när dopkaffe inte beställs av samfällighetens kökspersonal utan familjen ordnar detta själv och har tillgång till kök (pentry) och ett mindre utrymme för bjudningen:

Om familjen ordnar allt själv. Hämtar alla förnödenheter, kokar kaffe och dukar, diskar och grovstädar faktureras endast pentryavgiften för tillgång till kök, kaffeservis och lämpligt utrymme för dopkaffet.

 

Om familjen vill att samfällighetens personal sköter vissa delar, t.ex. dukar fram, kokar kaffe eller diskar, faktureras timersättning för de tjänster som önskas. Alla faktureras dock pentryavgiften, som berättigar till användningen av kök och kaffeservis samt ett lämpligt utrymme utgående från antalet gäster.

 

I de fall det inte på förhand överenskommits att samfällighetens personal skall ta hand om någon del av dopkaffet och t.ex. kärlen lämnas odiskade efteråt, faktureras för den arbetstid som åtgår till detta, dock minst en arbetstimme. Undantag gäller dop som familjen själva ordnar i Purmo kyrkhems pentrykök, i pentryavgiften ingår diskning för max 30 personer, eftersom det inte finns någon diskmaskin i pentryköket. Om deltagarantalet överskrids utförs diskningen för överstigande andel enligt timdebitering.

 

För övriga fester och tillställningar (andra än minnesstund och dop), t.ex. födelsedagsfest debiteras hyra.

När man hyr ett utrymme för bröllop får man tillgång till utrymmet dagen innan bröllopsfesten från kl 18 och utrymmet ska lämnas tillbaka i samma skick som när de togs i bruk på festdagen senast kl 24.00.

När det är fråga om samarbetsparter, välgörenhetsföreningar och -organisationer faktureras en lägre hyra, ifall en sådan finns. Om det är oklart hur ett visst tillfälle skall klassas, beslutar kyrkoherden.

För en körövning i ett församlingshem som pågår högst två timmar faktureras en avgift om 45 euro (inkl. moms). Tillgång till utrymmet kan beviljas om det inte behövs för någon församlingsverksamhet. Det är inte fråga om regelbundna körövningar en viss kväll varje vecka, utan enstaka övningar och t.ex. övningar för ett speciellt körprojekt. För körövning i kyrka i samband med konsert gäller hyra för kyrkor.

Om en anställd inom församlingarna/kyrkliga samfälligheten vill hyra utrymmen för en privat tillställning faktureras också den lägre hyran, ifall en sådan finns. Denna förmån gäller anställd samt maka/make och barn.

Om en förtroendevald inom församlingarna/kyrkliga samfälligheten vill hyra utrymmen för en privat tillställning faktureras också den lägre hyran, i fall en sådan finns. Denna förmån gäller under pågående mandatperiod förtroendevald (dock inte familjemedlemmar) i församlingsråd och underlydande direktioner, gemensamma kyrkofullmäktige samt gemensamma kyrkorådet och underlydande direktioner.

Städning ingår i hyresavgiften.

 

Intern hyra tillämpas inte, utan de kostnader för fastighetsförvaltningen som inte faktureras någon utomstående påförs församlingarna i bokslutet enligt beräknad användningsgrad.

 

AVGIFTER 1.4.2018        
         
Timdebitering        
Timdebitering för cateringtjänster, vardagar inkl. moms  24,00 (inkl. moms 14 %)
Lördagar efter 18.00 och söndagar/helgdagar + 100 %      
Riktning av gravstenar och annat arbete med en grav, timdebitering 48,00 (Obs! 0 % moms)
(Arbete som gäller en grav berörs inte av mervärdesskatt)      
         
         
Duktvätt        
         
Bord   3,50 e/st (inkl. moms 24 %)
Serverings bord   9,50 e/st (inkl. moms 24 %)
Miniduk   1,00 e/st (inkl. moms 24 %)
         
HYROR         
Obs! Alla hyror inkl. 24 % moms.        
Användning av mindre utrymmen, sk. pentry-avgift 45 euro  
         
         
      Lägre hyresnivå, euro Normal hyresnivå, euro
Församlingscenter, Jakobstad        
Köket     60 95
Serveringsutrymme     140 230
Lilla salen           90 140
Stora salen     155 250
Serveringutrymme + lilla salen     145 250
Serveringsutrymme + stora salen     190 310
Serveringsutr. + lilla salen + stora salen     250 410
Serveringsutr. + stora salarna + lilla salarna     390 660
A + A     40 65
b     15 25
B     15 25
Grupprum C (bredvid serveringsutr.)     30 45
Auditoriet     90 165
Bröllop i serveringsutrymmet/stora salen       450
         
Kyrkostrand församlingshem        
Köket     60 95
Serveringutrymme     120 170
Lilla salen     100 160
Stora salen     155 250
Serveringsutrymme + lilla salen     155 250
Serveringsutrymme + stora salen     190 310
Bröllop, serveringsutr. + stora salen       450
         
Esse församlingshem        
Köket     60 95
Förrum till köket       Pentryavgift
Salen     140 230
Dagklubbsutrymmen     80 125
Ungdomsutrymmen     80 125
Pentrykök       Pentryavgift
Bröllop       450
         
Purmo kyrkhem        
Köket     60 95
Serveringutrymme     100 170
Bröllop       400
         
Purmo servicehus     35 55
Esse servicehus     35 55
         
Bennäs kyrkhem        
Kök + serveringsutrymme     100 170
Konferensrum     35 55
Bröllop       280
         
Övriga utrymmen: Vestanlidgården, (Henriksborg)      
Kök + serveringsutr. + salen     80 135
Bröllop       160
         
Merilä lägercenter        
Övernattning:        
Barn 4 – 12 år     15 17
Vuxna     18 21
Sängkläder ( tvättavgift )     7 7
         
Hyror:        
Bastubyggnad: 1 bastu   40 60
  2 bastu   80 120
  Brasrum   40 65
Huvudbyggnad: Föreläsningssal   65 110
  Matsal och föreläsningssal 130 210
  Bröllop     450
  Bröllop med catering   500
         
Kyrkor och Johanneskapellet (jordfästningar, den avlidna       
tillhör inte ev. luth. kyrkan)        
på vardagar       220
på söndagar och helgdagar       280
         
Kyrkor (konserter mm.)        
Ingen inträdesavgift:       
under 4 timmar     200
4– 6 timmar     250
>6 timmar debiteras hyra 250 euro + 50 euro/timme       
         
Inträdesavgift (programblad) i Jakobstads, Esse och Purmo kyrkor:      
Grundavgift 250 euro + 50 euro/timme enligt     250
bokad tid eller enligt utnyttjad tid om den är längre     50
         
Inträdesavgift (programblad) i Pedersöre kyrka:      
Grundavgift 300 euro + 70 euro/timme enligt     300
bokad tid eller enligt utnyttjad tid om den är längre     70
         
Hyra debiteras per timme även för den tid som går åt till övning.      
I  hyran ingår alltid städning av kyrkan.        
I hyran av kyrkorna ingår vaktmästarens timantal enligt reserveringstid eller använd tid   
om tillställningen räcker längre än reserverat.      
Hyrorna gäller även lördagar, sön- och helgdagar.