Hindersprövning

De som skall gifta sig skall först göra en hindersprövning. Ansök om hindersprövning vid Kustens och Ålands Centralregister

Hindersprövningen behövs för att se till att det inte finns något hinder mot äktenskapet (Finlands äktenskapslag ). Hinder är till exempel om man redan är gift eller har ett  registrerat partnerskap, att man är nära släkt, att man är under 18 år gammal eller att den ena parten har adopterat den andra.

Ansökan om hindersprövning

 • De förlovade gör ansökan tillsammans
 • Den skall göras hos den församling där den ena av dem är medlem eller hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.
 • Prövningen resulterar i ett hinderlöshetsintyg.
 • Intyget kan ges tidigast sju dagar efter att ni har ansökt om hindersprövningen.
 • Ni kan hämta intyget från centralregistret eller få det hemskickat per post.
 • Intyget gäller i fyra månader.
 • Vigselförrättaren skall ha intyget före vigseln.

Besök centralregistret för att ansöka om hindersprövningen eller gör den på webben. 

Begäran om hindersprövning via e-tjänsten

Lysning

Om ni kommer att ha kyrklig vigsel, kan ni i samband med hindersprövningen komma överens om lysning till äktenskap i kyrkan och kungörelse i tidningen.

Enligt gammal tradition kungörs avsikten att ingå äktenskap (lysning) i församlingens söndagsgudstjänst. Församlingen ber för det äktenskap som ska ingås. Ofta deltar de förlovade och deras släktingar i gudstjänsten.

Val av efternamn

De som ska gifta sig har fler valmöjligheter välja efternamn eller efternamnskombination:

 1. Båda makarna behåller det efternamn de har när de ingår äktenskap.
 2. Makarna tar ett gemensamt efternamn eller en gemensam efternamnskombination, som båda makarna stavar exakt likadant.
 3. Makarna kommer överens om att en av dem bildar en efternamnskombination, som inte är gemensam, av sitt eget efternamn eller ett av efternamnen i sin efternamnskombination och makans/makens efternamn eller ett av efternamnen i makans/makens efternamnskombination. Båda makarna har självständig rätt att bilda en efternamnskombination. Ett efternamn som överförs till den andra makan/maken ska dock behållas också av den maka/make från vilken namnet överförs.
 4. En av makarna tar ett av efternamnen i sin makas/makes efternamnskombination som sitt efternamn.

Som gemensamt efternamn eller en del av en gemensam efternamnskombination kan makarna välja ett efternamn som en av makarna har när hindersprövning begärs eller som någondera av makarna senast har haft som ogift. Däremot kan den nya makan/maken inte ta ett efternamn som den andra fått vid ett tidigare äktenskap.

Val av efternamn i samband med vigsel ska anmälas redan i samband med hindersprövningen.

Ytterligare information och exempel:

För att kunna gifta er begär ni hindersprövning. Sen blir det lysning i kyrkan.

Läs om hur hindersprövning går till

Ämbetsbetyg och släktutredningar

Personliga besök sker med tidsbeställning och användning av ansiktsmask.

Kustens och Ålands centralregister skriver landsomfattande ämbetsbetyg för en persons hela medlemskap. Det räcker med att man gör en enda beställning och det centralregister till vilken en persons sista församling hör skriver intyget. Leveranstiden är för tillfället ca 4 veckor.

Betjäningen på servicepunkterna är öppen må-ti, to-fre 9-15, ons 10-15(se tiderna i Jomala och Borgå nedan). Beställningar via telefon tas emot må-ons, 9-11.30 och 12.15-15. Torsdag 26.5 stänger vi kl 13.45. 

Telefonnummer för beställningar är 040 759 1204. Elektroniska beställningar görs via länken nedan.

Beställda intyg postas eller sänds med krypterad e-post. Eventuella besök sker mot tidsbeställning genom att ringa nummern ovan och komma överens och boka tid för besöket. Besök sker inte vid förkylning eller liknande symptom och avstånd skall hållas.

Vi använder ansiktsmask på verksamhetspunkterna.

Centralregistret sköter kyrkböckerna och utfärdar bevis ur dem.

 • Centralregistrets verksamhetspunkt i Jakobstad  finns strax utanför centrum på Ebba Brahe esplanaden 2. 
 • Centralregistrets verksamhetspunkt i Vasa finns i fr.o.m 1.1.2022 på Olympiagatan 16A34.
 • Centralregistrets servicepunkt i Borgå finns i Borgå kyrkliga samfällighets utrymmen på Lundagatan 5. Personalen betjänar dig varje vardag kl 9-13. 
 • Centralregistrets servicepunkt på Åland finns i Olofsgården, Godbyvägen 445 22150 Jomala. Personalen betjänar dig må-ti 9-12 och to 9-14.30. 
 • Församlingar som hör till Kustens och Ålands centralregister är(inom parentes tidigare förs): Agricola svenska(Lappträsk, Liljendal, Lovisa, Pernå, Strömfors), Bergö, Borgå svenska domkyrko-, Brändö-Kumlinge, Eckerö-Hammarland(Eckerö, Hammarland), Ekenäsnejdens svenska (Bromarv, Ekenäs, Snappertuna, Tenala), Hangö finska, Hangö svenska, Jakobstads svenska, Jomala, Kimitoöns (Kimito, Dragsfjärd, Hitis, Västanfjärd), Korsholms svenska, Korsnäs, Kristinestads svenska(Kristinestad, Lappfjärd, Sideby, Tjöck) , Lemland-Lumparland, Kristiinankaupungin suomalainen, Kronoby(Nedervetil, Terjärv), Kvevlax, Larsmo, Malax, Mariehamn, Norra Ålands (Finström-Geta, Sund-Vårdö), Nykarleby(Jeppo, Munsala), Närpes, (Pörtom, Övermark), Olaus Petri,  Pedersöre(Esse, Purmo), Petalax, Pietarsaaren suomalainen, Replot, Saltvik, Sibbo svenska, Solf, Vasa svenska(Wasa), Vörå(Maxmo, Oravais) och Ålands södra församlingar.
 • Kustens och Ålands centralregister expedierar fr.o.m. 1.2.2022 även Väståbolands svenska församlings (Pargas) medlemmars riksomfattande ämbetsbevis i släktutredningsformat för deras eventuella tid före medlemskapet i Väståbolands svenska församling, oberoende vilken församling de har tillhört.

Till centralregistret kan du vända dig om du behöver


Du når centralregistret i Jakobstad på tfn 0403 100 490 eller crkr@evl.fi

Du når centralregistret i Vasa på tfn 0408 687 189 eller crkr@evl.fi

Du når centralregistret i Borgå på tfn 0408 687 190 eller crkr@evl.fi

Du når centralregistret i Jomala på tfn 0408 687 192 eller crkr@evl.fi

 

Den evangelisk-lutherska kyrkan har öppnat en e-tjänst där privatpersoner på ett datasäkert sätt kan beställa ämbetsbetyg(leverbetyg) och släkutredning gällande en avliden person. 

Beställ ämbetsbevis on-line via suomi.fi

 

Företag och organisationer med FO-nummer gör en beställning genom att man fyller i nedanstående webblankett. Privatpersoner kan inte använda sig av detta beställningssätt efter 17.02.2021.

Beställ ämbetsbevis via webblankett

*********

 

Före bröllopet träffar man vanligen vigselprästen och kommer överens om arrangemangen. Man blir bekant med prästen, talar om äktenskap och kärlek.

Läs om vigselsamtal

Lite nervöst både i huvudrollerna och som gäst. Hur var det nu igen man skulle göra?

Lä som hur vigseln går till