Esse församling


försäljare, medlem i församlingsrådet
byggnadsarbetare, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

medlem i diakonidirektionen
pensionär, medlem i diakonidirektionen
församlingspastor, deltid
Essevägen 254
68820 ESSE
medlem i diakonidirektionen


medlem i missionsrådet
medlem i församlingsrådet

medlem i diakonidirektionen

medlem i missionsrådet
klasslärare, medlem i församlingsrådet

företagare, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

Sågarbetare, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige
bankfunktionär, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige och kyrkorådet

barnledare, tjänstledig
Essevägen 254
68820 ESSE
medlem i missionsrådet

pensionär, medlem i församlingsrådet
Församlingssekreterare
Essevägen 254
68820 Esse

På kansliet tisdagar och fredagar kl. 9-12. Telefontid torsdagar kl. 9-12.


medlem i diakonidirektionen


medlem i missionsrådet
pensionerad lågstadielärare, medlem i diakonidirektionen
produktionsplanerare, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige
maskinförare, medlem i församlingsrådet

företagare, medlem i missionsrådet

ytbehandlare, medlem i församlingsrådet
ämneslärare, medlem i församlingsrådet

pensionerad barnledare