Ledamöter och personliga suppleanter i gemensamma kyrkorådet perioden 2019-2020

 

Ordinarie                                                Suppleant

om Smeds, viceordf.                           Cecilia Åminne
Monika Grägg                                       Gunilla Nybäck
Tom Gädda                                           Krister Snellman
Ann-Sofi Storbjörk                               Bjarne Kull
Sauli Isokoski                                        Pirkko Hautamäki
Kari Koskela                                          Ritva Karhula
Iina-Kaisa Rasmus                                Pentti Silvennoinen
Gerd Björklund                                     Mats Björklund
Charles Östman                                    Sara Lassfolk
Ann-Marie Lillmåns-Backlund            Birgitta Lind
Fredrik Djupsjöbacka                           Mats Källman

Borgå domkapitel har utsett Pietarsaaren suomalainen seurakuntas kyrkoherde Lotta Endtbacka till ordförande för gemensamma kyrkorådet för tiden 1.1.2019-31.12.2020.