Ledamöter och personliga suppleanter i gemensamma kyrkorådet perioden 2017-2018

 

Ordinarie                                       Suppleant

Tom Smeds, vice ordf.               Gunilla Nybäck
Monika Grägg                             Cecilia Åminne
Maire Paavola                             Bjarne Kull
Tom Gädda                                  Krister Snellman
Sauli Isokoski                               Sami Kettula
Pentti Silvennoinen                    Iina-Kaisa Rasmus
Marja Seppälä                             Kari Koskela
Roger Eriksson                            Pia Kass
Gerd Björklund                           Magnus Östman
Ann-Marie Lillmåns-Backlund Alf Snellman
Fredrik Djupsjöbacka               Ingrid Liljedahl

Borgå domkapitel har utsett Jakobstads svenska församlings kyrkoherde Bo-Göran Åstrand till ordförande för gemensamma kyrkorådet för tiden 11.9.2017-31.12.2018 (Pietarsaaren suomalainen seurakuntas kyrkoherde Lotta Endtbacka 1.1.2017-10.9.2017).