Här publiceras sammandrag av gemensamma kyrkorådets beslut. Protokollen i sin helhet finns att läsa på ekonomikontoret i Jakobstads församlingscentrum, Ebba Brahe esplanaden 2.

Beslut 27.8.2015

Beslut 23.6.2015