Min kyrka logo

Församlingsvalet i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet

 

Vid församlingsvalet väljs medlemmar till gemensamma kyrkofullmäktige Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet. De fem församlingarna som bildar Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet har följande mandat i gemensamma kyrkofullmäktige under perioden 2019-2022:

Jakobstads svenska församling, 14 mandat 

Pietarsaaren suomalainen seurakunta, 9 mandat 

Pedersöre församling, 9 mandat 

Esse församling, 6 mandat 

Purmo församling, 3 mandat 

 

Samtidigt väljer församlingsmedlemmarna också medlemmar till respektive församlings församlingsråd.

 

Valresultatet

Valresultatet publiceras här en tid efter att vallokalerna stängt 18.11.2018.

 

I vilka frågor kan du påverka och i vilka beslutsorgan?

Läs mera om samfällighetens beslutsfattande här.

Tack till alla som röstat, till alla kandidater, till alla som arbetat för en öppen och demokratisk kyrka.

An efter att församlingarnars resultat blir klara publiceras de här.

Församlingsvalet i Pedersöre församling hösten 2018

I Pedersöre församling hålls val av förtroendevalda för fyra år, perioden 2019-2022. Till församlingsrådet väljs 12 förtroendevalda och till Pedersöre församlings representanter i Gemensamma kyrkofullmäktige väljs 9 förtroendevalda.

Valnämnden består av ordförande Bodil Dahlin, Stig Cederberg, Ulla-Maj Hagvik, Krister Knuts och Hans Häggblom med suppleanterna Ulla Storbjörk, Tomas Nyström, Pia Boström och Eva Lönnqvist.

Församlingens valinfo som delas ut till alla hem i församlingen kan du också läsa via denna länk.

Namn och röstningsnummer på uppställda kandidater hittar du via denna länk.

Förhandsröstningen är över.

Via denna länk hittar du var du kan rösta på valdagen 18.11 i Pedersöre församling

Valresultatet hittas via denna länk.

I församlingsvalet kan du påverka församlingens framtid

Församlingsvalet hålls den 18.11.2018. Då väljs nya beslutsfattare till församlingen för en fyraårsperiod. De förtroendevalda bestämmer vilka linjedragningar som görs och vad pengarna används till. De förtroendevalda väljer också representater till kyrkomötet. Kyrkmötesdelegaterna besluter i sin tur om gemensamma frågor i kyrkan.

Församlingsrådet i Esse har 10 medlemmar. Gemensamma kyrkofullmäktige i vår samfällighet har 6 representanter från Esse.

Läs gärna mera om beslutsfattande i samfälligheten här.

Beslutsfattande och förtroendevalda i Esse församling.

 

Kandidater i höstens församlingsval

Kandidatlistorna för höstens församlingsval är nu klara. I Esse har följande listor lämnats in. Kandidaternas nummer anges före namnet.

 

Gemensamma kyrkofullmäktige i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet

 
Lista Esse I
2. Alf Bruno Johannes Snellman
3. Jonas Arne Matias Ahlvik
4. Ove Karl Arvid Snellman
5. Lena Ann-Marie Lillmåns-Backlund
6. Fredrik Mats Henrik Lassfolk
7. Birgitta Kristina Lind
8. Glenn Olav Mauritz Häger
 
 

Församlingsrådet i Esse församling

 
Lista Ytteresse
9. Anders Mikael Södö
10. Petter Johannes Eriksson
11. Anders Erik Värnström
12. Anders Isak Ahlvik
13. Maria Hildegun Smeds
 
Lista Bäckby, Lappfors, Överesse
14. Susanne Helén Gunell
15. Glenn Olav Mauritz Häger
16. Birgitta Kristina Lind
17. Folke Ingvald Emanuel Nykung
18. Riitta Hannele Sandbacka
19. Björn Karl-Johan Sundqvist

I församlingsvalet kan du påverka församlingens framtid

I november 2018 väljs nya beslutsfattare till församlingen för en fyraårsperiod. De förtroendevalda bestämmer vilka linjedragningar som görs och vad pengarna används till. De förtroendevalda väljer också representater till kyrkomötet. Kyrkmötesdelegaterna besluter i sin tur om gemensamma frågor i kyrkan.

Församlingsrådet i Purmo har 8 medlemmar. Gemensamma kyrkofullmäktige i vår samfällighet har 3 representanter från Purmo.

Läs gärna mera om beslutsfattande i samfälligheten här.

Beslutsfattande och förtroendevalda i Purmo församling.

 

Vill du vara med?

Kandidatnomineringen pågår under sommaren och hösten, fram till 17 september 2018. Är du intresserad av att vara med i arbetet med att hitta kandidater till församlingsvalet, eller vill du själv ställa upp som kandidat? Ta i så fall kontakt till Marianne Eklöv tel. 040 165 6881 eller församlingskansliet på tfn 040 3100 460 eller via e-post purmo.forsamling@evl.fi. Vid församlingskansliet finns alla blanketter som behövs.

 

Enligt kyrklagen är man valbar och kan ställa upp som kandidat om man

1) senast 17.9.2018 har registrerats som närvarande medlem i församlingen

2) är konfirmerad senast 17.9.2018 och fyller 18 år senast 18.11.2018.

3) är känd för sin kristna övertygelse

4) inte är omyndig

5) har gett ett skriftligt samtycke till att kandidera

6) inte är anställd som tjänsteinnehavare eller arbetstagare i arbetsavtalsförhållande i den kyrkliga samfälligheten eller en av församlingarna i samfälligheten.

Här kan du läsa mera om kandidatuppställningen inför valet.

Församlingsvalet i Jakobstads svenska församling hösten 2018

I november 2018 väljs nya förtroendevalda för fyra år, perioden 2019-2011. Till församlingsrådet väljs 12 förtroendevalda och till Jakobstads svenska församlings representanter i Gemensamma kyrkofullmäktige väljs 14 förtroendevalda.

Valnämnden består av Maire Paavola (ordförande), Ebba Björkell, Markus Gädda, Marika Lassfolk, Margareta Liljestrand, Sverker Staffans (vice ordförande), Bo-Göran Åstrand och Helena Joskitt (sekreterare).

Mera info om församlingvalet finns på www.forsamlingsvalet.fi

Församlingsvalet 2018

Valdag

18.11.2018

I församlingsvalet kan du påverka församlingens framtid

I november 2018 väljs nya beslutsfattare till församlingen för en fyraårsperiod. De förtroendevalda bestämmer vilka linjedragningar som görs och vad pengarna används till. De förtroendevalda väljer också representater till kyrkomötet. Kyrkmötesdelegaterna besluter i sin tur om gemensamma frågor i kyrkan.