Min kyrka logo

Församlingsvalet i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet

 

Vid församlingsvalet väljs medlemmar till gemensamma kyrkofullmäktige Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet. De fem församlingarna som bildar Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet har följande mandat i gemensamma kyrkofullmäktige under perioden 2019-2022:

Jakobstads svenska församling, 14 mandat 

Pietarsaaren suomalainen seurakunta, 9 mandat 

Pedersöre församling, 9 mandat 

Esse församling, 6 mandat 

Purmo församling, 3 mandat 

 

Samtidigt väljer församlingsmedlemmarna också medlemmar till respektive församlings församlingsråd.

 

I vilka frågor kan du påverka och i vilka beslutsorgan?

Läs mera om samfällighetens beslutsfattande här.

Rösta i församlingsvalet - det är viktigt

I församlingsvalet får 16 år fyllda medlemmar i evangelisk-lutherska kyrkan rösta. Man bör fylla 16 år senast på valdagen 18.11.2018. Man behöver inte ha gått skriftskolan eller vara konfirmerad för att få rösta. Det räcker med att man är församlingsmedlem.

Den egentliga valdagen är söndag 18.11.2018. Förhandsröstning ordnas 6-10.11.2018.

Rösta i valet

Var ska jag rösta?

Det går att förhandsrösta vid vilket förhandsröstningsställe som helst i Finland 6 – 10 november. Den egentliga valdagen är söndagen den 18 november 2018. Då kan du endast rösta i vallokalen i din egen församling.

Sök förhandsröstningsställe

Församlingsvalet i Pedersöre församling hösten 2018

I Pedersöre församling hålls val av förtroendevalda för fyra år, perioden 2019-2022. Till församlingsrådet väljs 12 förtroendevalda och till Pedersöre församlings representanter i Gemensamma kyrkofullmäktige väljs 9 förtroendevalda.

Valnämnden består av ordförande Bodil Dahlin, Stig Cederberg, Ulla-Maj Hagvik, Krister Knuts och Hans Häggblom med suppleanterna Ulla Storbjörk, Tomas Nyström, Pia Boström och Eva Lönnqvist.

Namn och röstningsnummer på uppställda kandidater hittar du via denna länk.

Via denna länk hittar du platser där du kan förhandsrösta.

Via denna länk hittar du var du kan rösta på valdagen 18.11 i Pedersöre församling

I församlingsvalet kan du påverka församlingens framtid

I november 2018 väljs nya beslutsfattare till församlingen för en fyraårsperiod. De förtroendevalda bestämmer vilka linjedragningar som görs och vad pengarna används till. De förtroendevalda väljer också representater till kyrkomötet. Kyrkmötesdelegaterna besluter i sin tur om gemensamma frågor i kyrkan.

Församlingsrådet i Esse har 10 medlemmar. Gemensamma kyrkofullmäktige i vår samfällighet har 6 representanter från Esse.

Läs gärna mera om beslutsfattande i samfälligheten här.

Beslutsfattande och förtroendevalda i Esse församling.

 

Kandidater i höstens församlingsval

Kandidatlistorna för höstens församlingsval är nu klara. I Esse har följande listor lämnats in:

 

Gemensamma kyrkofullmäktige i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet

 
Lista Esse I
Ahlvik Jonas
Häger Glenn
Lassfolk Fredrik
Lillmåns-Backlund Ann-Marie
Lind Birgitta
Snellman Alf
Snellman Ove
 
 

Församlingsrådet i Esse församling

 
Lista Ytteresse
Ahlvik Anders
Eriksson Petter
Smeds Maria
Södö Anders
Värnström Anders
 
Lista Bäckby, Lappfors, Överesse
Gunell Susanne
Häger Glenn
Lind Birgitta
Nykung Folke
Sandbacka Riitta
Sundqvist Björn

 

 

I församlingsvalet kan du påverka församlingens framtid

I november 2018 väljs nya beslutsfattare till församlingen för en fyraårsperiod. De förtroendevalda bestämmer vilka linjedragningar som görs och vad pengarna används till. De förtroendevalda väljer också representater till kyrkomötet. Kyrkmötesdelegaterna besluter i sin tur om gemensamma frågor i kyrkan.

Församlingsrådet i Purmo har 8 medlemmar. Gemensamma kyrkofullmäktige i vår samfällighet har 3 representanter från Purmo.

Läs gärna mera om beslutsfattande i samfälligheten här.

Beslutsfattande och förtroendevalda i Purmo församling.

 

Vill du vara med?

Kandidatnomineringen pågår under sommaren och hösten, fram till 17 september 2018. Är du intresserad av att vara med i arbetet med att hitta kandidater till församlingsvalet, eller vill du själv ställa upp som kandidat? Ta i så fall kontakt till Marianne Eklöv tel. 040 165 6881 eller församlingskansliet på tfn 040 3100 460 eller via e-post purmo.forsamling@evl.fi. Vid församlingskansliet finns alla blanketter som behövs.

 

Enligt kyrklagen är man valbar och kan ställa upp som kandidat om man

1) senast 17.9.2018 har registrerats som närvarande medlem i församlingen

2) är konfirmerad senast 17.9.2018 och fyller 18 år senast 18.11.2018.

3) är känd för sin kristna övertygelse

4) inte är omyndig

5) har gett ett skriftligt samtycke till att kandidera

6) inte är anställd som tjänsteinnehavare eller arbetstagare i arbetsavtalsförhållande i den kyrkliga samfälligheten eller en av församlingarna i samfälligheten.

Här kan du läsa mera om kandidatuppställningen inför valet.

Församlingsvalet i Jakobstads svenska församling hösten 2018

I november 2018 väljs nya förtroendevalda för fyra år, perioden 2019-2011. Till församlingsrådet väljs 12 förtroendevalda och till Jakobstads svenska församlings representanter i Gemensamma kyrkofullmäktige väljs 14 förtroendevalda.

Valnämnden består av Maire Paavola (ordförande), Ebba Björkell, Marika Lassfolk, Margareta Liljestrand, Sverker Staffans (vice ordförande), Bo-Göran Åstrand och Helena Joskitt (sekreterare).

FÖRHANDSRÖSTNING

Valstuga på gågatan i Jakobstad, Kanalesplanaden 19, 6-10.11 kl. 9.00-18.00.

Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2, 6-9.11 kl. 9.00-18.00.

Optima, Trädgårdsgatan 30, 7.11 kl. 9.00-13.00.

Jakobstads gymnasium, Skolgatan 20, 7.11 kl. 9.00-13.00.

Hemmaröstning

Anmälan till församlingskansliet, Ebba Brahe esplanaden 2, tfn 040-310 0410 senast 2.11.2018 före kl. 16.00.

VALDAGEN 18.11.2018

Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2, kl. 11.00-20.00.

Kandidatlistor kungjorda

Sammanställningen av kandidatlistorna finns till påseende 28.10–18.11.2018 på anslagstavlan i Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2.
Sammanställningarna av kandidatlistorna kan fås på församlingskansliet, Ebba Brahe esplanaden, under dess öppettider måndagar-tisdagar kl. 9.00-15.00, onsdagar kl. 12.00-15.00, torsdagar-fredagar kl. 9.00-15.00.

Mera info om församlingvalet finns på www.forsamlingsvalet.fi

Församlingsvalets valdag söndag 18.11.2018

Församlingsvalet 2018

Förhandsrösta 
6-10.11.2018

Rösta
18.11.2018

I församlingsvalet kan du påverka församlingens framtid

I november 2018 väljs nya beslutsfattare till församlingen för en fyraårsperiod. De förtroendevalda bestämmer vilka linjedragningar som görs och vad pengarna används till. De förtroendevalda väljer också representater till kyrkomötet. Kyrkmötesdelegaterna besluter i sin tur om gemensamma frågor i kyrkan.