Min kyrka logo

Församlingsvalet i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet

 

Vid församlingsvalet väljs medlemmar till gemensamma kyrkofullmäktige Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet. De fem församlingarna som bildar Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet har följande mandat i gemensamma kyrkofullmäktige under perioden 2019-2022:

Jakobstads svenska församling, 14 mandat 

Pietarsaaren suomalainen seurakunta, 9 mandat 

Pedersöre församling, 9 mandat 

Esse församling, 6 mandat 

Purmo församling, 3 mandat 

 

Samtidigt väljer församlingsmedlemmarna också medlemmar till respektive församlings församlingsråd.

 

I vilka frågor kan du påverka och i vilka beslutsorgan?

Läs mera om samfällighetens beslutsfattande här.

Vill du bli förtroendevald?

Är du intresserad av att påverka i din församling? Vill du förnya verksamheten? Ställ upp som kandidat och gör framtidens kyrka nu!

Ställ upp som kandidat

Valmansföreningar

I valet kandiderar man på en valmansförenings lista. Listorna kan bestå av en eller flera kandidater från samma område, väckelserörelse eller politiskt parti, eller med samma syn på kyrkans förnyelse eller för att stärka ungas position i kyrkan. 

Valmansföreningar och listor

Församlingsvalet i Pedersöre församling hösten 2018

I Pedersöre församling hålls val av förtroendevalda för fyra år, perioden 2019-2022. Till församlingsrådet väljs 12 förtroendevalda och till Pedersöre församlings representanter i Gemensamma kyrkofullmäktige väljs 9 förtroendevalda.

Valnämnden består av ordförande Bodil Dahlin, Stig Cederberg, Ulla-Maj Hagvik, Krister Knuts och Hans Häggblom med suppleanterna Ulla Storbjörk, Tomas Nyström, Pia Boström och Eva Lönnqvist.

Du behövs som förtroendevald! Är du intresserad av att kandidera, vänligen kontakta Roger Eriksson i Bennäs tfn 050-5446438.

I församlingsvalet kan du påverka församlingens framtid

I november 2018 väljs nya beslutsfattare till församlingen för en fyraårsperiod. De förtroendevalda bestämmer vilka linjedragningar som görs och vad pengarna används till. De förtroendevalda väljer också representater till kyrkomötet. Kyrkmötesdelegaterna besluter i sin tur om gemensamma frågor i kyrkan.

Församlingsrådet i Esse har 10 medlemmar. Gemensamma kyrkofullmäktige i vår samfällighet har 6 representanter från Esse.

Läs gärna mera om beslutsfattande i samfälligheten här.

Beslutsfattande och förtroendevalda i Esse församling.

 

Vill du vara med?

Kandidatnomineringen pågår under sommaren och hösten, fram till 17 september 2018. Är du intresserad av att vara med i arbetet med att hitta kandidater till församlingsvalet, eller vill du själv ställa upp som kandidat? Ta i så fall kontakt till församlingskansliet på tfn 040 3100 450 eller via e-post esse.forsamling@evl.fi. Vid församlingskansliet finns alla blanketter som behövs.

Enligt kyrklagen är man valbar och kan ställa upp som kandidat om man

1) senast 17.9.2018 har registrerats som närvarande medlem i församlingen

2) är konfirmerad senast 17.9.2018 och fyller 18 år senast 18.11.2018.

3) är känd för sin kristna övertygelse

4) inte är omyndig

5) har gett ett skriftligt samtycke till att kandidera

6) inte är anställd som tjänsteinnehavare eller arbetstagare i arbetsavtalsförhållande i den kyrkliga samfälligheten eller en av församlingarna i samfälligheten.

Här kan du läsa mera om kandidatuppställningen inför valet.

I församlingsvalet kan du påverka församlingens framtid

I november 2018 väljs nya beslutsfattare till församlingen för en fyraårsperiod. De förtroendevalda bestämmer vilka linjedragningar som görs och vad pengarna används till. De förtroendevalda väljer också representater till kyrkomötet. Kyrkmötesdelegaterna besluter i sin tur om gemensamma frågor i kyrkan.

Församlingsrådet i Purmo har 8 medlemmar. Gemensamma kyrkofullmäktige i vår samfällighet har 3 representanter från Purmo.

Läs gärna mera om beslutsfattande i samfälligheten här.

Beslutsfattande och förtroendevalda i Purmo församling.

 

Vill du vara med?

Kandidatnomineringen pågår under sommaren och hösten, fram till 17 september 2018. Är du intresserad av att vara med i arbetet med att hitta kandidater till församlingsvalet, eller vill du själv ställa upp som kandidat? Ta i så fall kontakt till Marianne Eklöv tel. 040 165 6881 eller församlingskansliet på tfn 040 3100 460 eller via e-post purmo.forsamling@evl.fi. Vid församlingskansliet finns alla blanketter som behövs.

 

Enligt kyrklagen är man valbar och kan ställa upp som kandidat om man

1) senast 17.9.2018 har registrerats som närvarande medlem i församlingen

2) är konfirmerad senast 17.9.2018 och fyller 18 år senast 18.11.2018.

3) är känd för sin kristna övertygelse

4) inte är omyndig

5) har gett ett skriftligt samtycke till att kandidera

6) inte är anställd som tjänsteinnehavare eller arbetstagare i arbetsavtalsförhållande i den kyrkliga samfälligheten eller en av församlingarna i samfälligheten.

Här kan du läsa mera om kandidatuppställningen inför valet.

Församlingsvalets valdag söndag 18.11.2018

Församlingsvalet 2018

Ställ upp som kandidat senast:
17.9.2018

Förhandsrösta 
6-10.11.2018

Rösta
18.11.2018

I församlingsvalet kan du påverka församlingens framtid

I november 2018 väljs nya beslutsfattare till församlingen för en fyraårsperiod. De förtroendevalda bestämmer vilka linjedragningar som görs och vad pengarna används till. De förtroendevalda väljer också representater till kyrkomötet. Kyrkmötesdelegaterna besluter i sin tur om gemensamma frågor i kyrkan.